Strefa Maltańczyka

Być Maltańczykiem, to posiadać swoje prawa i obowiązki zawarte w dokumentach:

1. Statut Stowarzyszenia z dnia 8 października 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi 6 sierpnia 2022 – tekst jednolity

2. Regulamin Stowarzyszenia

Dodatkowo: RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.Składki członkowskie i wpisowe

Zgodnie ze Statutem, każdy Maltańczyk może wpłacić wpisowe na jeden z 2 sposobów:

  • zalecana: do skarbnika danego oddziału – należy skontaktować się z odpowiedzialną osobą,
  • bezpośrednio na tzw. KONTO SKŁADKOWE Stowarzyszenia, co wiąże się z poinformowaniem właściwego Skarbnika Oddziału o dokonanej wpłacie i przesłaniu mu potwierdzenia przelewu:

Alior Bank: 87 2490 0005 0000 4600 4478 7155

Właściwy opis przelewu: Składka Członkowska_Imię i Nazwisko_Oddział_za jaki okres czasu lub Wpisowe_Imię i Nazwisko_Oddział

4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zabezpieczeniu

5. Sprawozdanie z akcji – wypełnione elektronicznie przez szefa zabezpieczenia