Pokazy pierwszej pomocy

Jednym z założeń Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Pokazy pierwszej pomocy są jedną z form propagowania niesienia pomocy potrzebującym.

Pokazy ratownictwa zawsze dostosowywane są do potrzeb i przede wszystkim wieku widzów. Mogą obejmować:

0 +
Oddziałów medycznych
0 +
Członków Stowarzyszenia
0 +
Transportów medycznych
0 +
Zabezpieczeń Medycznych
0 +
Przeszkolonych Osób
top2

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli jesteś zainteresowany zorganizowaniem pokazu pierwszej pomocy, wypełnij FORMULARZ i prześlij:

Koordynator Zabezpieczeń Medycznych