Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Opis Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” i uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Tytuł Ratownika oraz certyfikat KPP to tym samym najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody Małopolskiego i zakończony jest PAŃSTWOWYM egzaminem na tytuł „Ratownika”.

Dołącz do grona RATOWNIKÓW w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna

Oddziałów medycznych
0 +
Członków Stowarzyszenia
0 +
Transportów medycznych
0 +
Zabezpieczeń Medycznych
0 +
Przeszkolonych Osób
0 +

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Harmonogram kursu

Kurs KPP trwa łącznie 66 godzin, w tym aż 41 godzin to ćwiczenia praktyczne oraz pozorowane akcje ratunkowe.

Kursy KPP są przez Nas organizowane w większości  systemie weekendowym. Część teoretyczna kursu realizowana jest w formie aktywnej rozmowy. Wyjątkowo w pierwsze spotkanie  jest w piątek.

W soboty i niedziele spotykamy się stacjonarnie na obowiązkowych zajęciach praktycznych, w godz. 8:00-20:00. W ostatnią niedzielę kurs kończy się egzaminem. Wydanie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika odbywa się w późniejszym terminie.

Chcesz uczestniczyć w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie. Wszystkie informacje o najbliższych kursach pojawiają się na portalach społecznościowych.

Dla aktywnych członków Stowarzyszenia cena za kurs jest znacznie niższa.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs KPP co daje?

Tytuł Ratownika umożliwia pracę w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym, a także pomoże w rekrutacjach do jednostek takich jak GOPR, TOPR, OSP, wojsko, policja.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szczegółowy program kursu

 • Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne T: 60 min
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia T: 120 min & P: 60 min
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu T: 120 min & P: 180 min
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe T: 120 min & P: 120 min
 • Poszkodowany nieprzytomny T: 60 min & P: 60 min
 • Resuscytacja T: 120 min & P: 480 min

  dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne

 • Defibrylator automatyczny - AED. Zasady defibrylacji poszkodowanego T: 60 min & P: 120 min
 • Wstrząs T: 120 min
 • Inne stany nagłe T: 120 min

  drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

 • Urazy mechaniczne i obrażenia T: 180 min & P: 480 min

  złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe T: 120 min & P: 60 min
 • Taktyka działań ratowniczych T: 120 min & P: 240 min

  zdarzenie masowe, mnogie, , segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia T: 120 min & P: 120 min
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych P: 420 min
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych T: 60 min & P: 120 min