Projekty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego"

Z dumą ogłaszamy, że Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna ma zaszczyt współorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo w Jednostkach Oświaty i Szkolnictwa Wyższego”. To wydarzenie o charakterze naukowym, którego celem jest głęboka refleksja nad kwestiami bezpieczeństwa w kontekście edukacji oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między specjalistami, praktykami i badaczami.

Termin i Miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 12 oraz 13 czerwca 2023 w Krakowie. To wyjątkowa okazja, aby zebrać ekspertów, nauczycieli, przedstawicieli szkół i uczelni wyższych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w środowisku edukacyjnym.

Wsparcie

Przekaż swój 1,5% podatku

Twoje 1,5% podatku może zrobić różnicę w życiu wielu osób. Wybierz Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna jako organizację pożytku publicznego w swoim zeznaniu podatkowym. Twoja hojność pomoże w zapewnieniu potrzebującym wysokiej jakości opieki medycznej oraz wsparciu działań prozdrowotnych.

Projekty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

13 czerwca nasi wolontariusze Dariusz Perliński oraz Karol Stołowski wygłosili prelekcje nt. Nowych trendów w ratownictwie medycznym oraz Podejścia do nauki ratownictwa medycznego w szkolnictwie wczesnoszkolnym Dodatkowo tego dnia zorganizowaliśmy wraz z PSP manewry ratownicze.

Podziękowania: Chcielibyśmy serdecznie podziękować Ministerstwu Edukacji oraz innym partnerom, którzy wspierają nas w organizacji tego ważnego wydarzenia naukowego.

Dołącz do nas, aby razem tworzyć bezpieczne środowisko edukacyjne dla przyszłych pokoleń!