Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna jest organizacją opierającą swoją działalność na zasadach i wartościach wiary katolickiej. Wzorujemy się na ponad 900-letniej tradycji Zakonu Maltańskiego, streszczającej się w jego oficjalnej dewizie: Tuitio fidei et obsequium pauperum (pol. „Obrona wiary i pomoc potrzebującym”). Pod obecną nazwą funkcjonujemy od 2011 r. (wcześniej jako Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska), kontynuując dzieło zapoczątkowane w 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego przez zespół wolontariuszy pod kierownictwem prof. dr. hab. Henryka Kubiaka i dr Róży Kubiak. Działamy na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104  z późn. zm., tekst ujednolicony Dz. U. 2019 poz. 713).

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane co najmniej raz w roku. Na co dzień pracami organizacji kieruje Zarząd Główny, natomiast kontrolę sprawuje Główna Komisja Rewizyjna. Główna siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych bieżąca działalność naszych członków prowadzona jest w ramach jednostek terenowych Stowarzyszenia, tzw. Oddziałów.

Oddziałów medycznych
0 +
Członków Stowarzyszenia
0 +
Transportów medycznych
0 +
Zabezpieczeń Medycznych
0 +
Przeszkolonych Osób
0 +

Kim jesteśmy?

Działalność stowarzyszenia opiera się na pomocy drugiej osoby w tym dialogu między kulturami.

Każdego roku realizujemy szereg akcji, na które składają się przede wszystkim liczne zabezpieczenia medyczne, nadto pokazy, kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uzupełnieniem naszej aktywności są również akcje socjalne związane z promocją zdrowia oraz zbiórkami darów, w tym trwałych produktów żywnościowych i środków czystości.

Należy wspomnieć o profilu Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, jak też wspomnieć o najważniejszych punktach naszej działalności, do której możemy zaliczyć kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczenia medyczne, transporty medyczne, wypożyczalnie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego, akcje socjalne/humanitarne.  Jednoczymy ze sobą wolontariuszy – medyków, jak każdego człowieka, który chce nieś pomoc drugiemu człowiekowi