Kontakt

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w

Numer konta:

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Zarząd Główny

Komendant Główny: Marek Radomski

Z-ca Komendanta Głównego: Joanna Loch-Zawrotniak

Skarbnik: Grzegorz Kadłuczka

Kwatermistrz: Marcin Kołata

Sekretarz: Paweł Woźniak

Koordynator Zabezpieczeń Medycznych: Dariusz Perliński

Szef Szkoleń: Kamil Ciężak