Informacje publiczne

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Z radością prezentujemy zestawienie naszych sprawozdań finansowych i merytorycznych, aby dostarczyć pełnej przejrzystości dotyczącej naszych działań, wydatków oraz osiągnięć. Wierzymy w transparentność i otwarty dialog z naszą społecznością, dlatego regularnie dzielimy się informacjami na temat naszej działalności.

Informacje publiczne

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Sprawozdania finansowe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi sprawozdaniami finansowymi, które przedstawiają przejrzysty obraz naszych przychodów, wydatków oraz inwestycji w poszczególne obszary naszej misji. Dokładamy wszelkich starań, aby gospodarować powierzonymi nam środkami zgodnie z przeznaczeniem oraz efektywnie zarządzać finansami.

Sprawozdania merytoryczne

Nasze sprawozdania merytoryczne skupiają się na osiągnięciach, projektach i działaniach, które realizowaliśmy w ramach naszej misji. Przedstawiamy konkretne cele, które osiągnęliśmy, wyzwania, które podjęliśmy, oraz sposób, w jaki przyczyniliśmy się do naszej społeczności.

Transparentność i zaangażowanie społeczności

Wierzymy, że transparentność jest kluczowym elementem naszej odpowiedzialności wobec społeczności, którą obsługujemy. Dlatego też zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się opiniami dotyczącymi naszej działalności. Chcemy, aby nasi darczyńcy, partnerzy i wszyscy zainteresowani mieli pełen obraz naszej pracy.