Zostań Maltańczykiem

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, aby zostać Maltańczykiem należy:

  • spełniać warunki art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i być obywatelem polskim lub cudzoziemcem (odnośnik do ustawy),
  • być wyznania katolickiego,
  • wpłacić wpisowe,
  • cechować się nieskazitelną postawą moralną,
  • ukończyć kurs pierwszej pomocy Stowarzyszenia lub zdać egzamin zorganizowany przez instruktorów Stowarzyszenia,
  • złożyć pisemną deklarację członkowską.

Dokumenty:

 

  1. Deklaracja członkowska,
  2. Kwestionariusz osobowy + RODO,

 

Kursy pierwszej pomocy:

2 – dniowy kurs pierwszej pomocy obejmuje część teoretyczną i praktyczą, po którym uczestnik może uzyskać zaświadczenie (o ukończeniu kursu) lub cetyfikat (o ukończeniu kursu i zdanym egzaminie). Więcej informacji w zakładce Kursy Pierwszej Pomocy.

Kursy organizowane są w terminach ustalanych przez poszczególne oddziały Stowarzyszenia (kontakt do oddziałów) lub Szefa Szkoleń. Na kursie zawsze jeszcze raz dokładnie instruktorzy lub członkowie Zarządów Oddziałów informują o procedurze zostania Maltańczykiem i potrzebnych dokumentach.