O nas

RYS HISTORYCZNY

Malta Służba Medyczna stanowi grupę osób, które zgromadziły się dobrowolnie, by żyć w oparciu o podstawy wiary katolickiej i działać zgodnie z hasłem Zakonu Maltańskiego `ochrona wiary i pomoc potrzebującym`.
Nasze Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7.IV.1989 `Prawo o stowarzyszeniach` oraz Statutu zatwierdzonego przez Sąd. Obecna działalność Stowarzyszenia jest kontynuacją działalności prowadzonej przez zespół woluntariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku.

Nasze zadania staramy się wypełniać w myśl podstawowych zasad maltańskich, które są fundamentem całej działalności nie tylko Maltay Służby Medycznej, ale także naszych bratnich organizacji jak Malteser Hilfsdienst w Niemczech czy Order of Malta Ambulance Corps w Irlandii.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Delagatów, Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna.
Komendantem Głównym Malty Służby Medycznej jest obecnie Stanisław Paluch.
W poszczególnych miastach Zarząd Główny może powołać Oddziały, na których czele stoją Zarządy Oddziałów

Warunkiem przystąpienia do nas jest zdanie egzaminu kończącego prowadzony przez nas kurs oraz złożenie deklaracji zaświadczającej między innymi, że jesteś praktykującym katolikiem.
DZIAŁALNOŚĆ MALTY SŁUŻBY MEDYCZNEJ

Podstawową formą działalności Malty Służby Medycznej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez kulturalnych.
Nasze największe osiągnięcia to zabezpieczenia pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II w 1991, 1995, 1997, 1999 oraz w 2002 roku oraz Benedykta XVI w roku 2006. Krakowscy maltańczycy zabezpieczali także obchody roku jubileuszowego w Rzymie w roku 2000. Widać nas także co roku podczas procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, procesji Bożego Ciała czy Cracovia Maraton- od pierwszego roku organizacji tego wydarzenia.
Dysponujemy także ambulansami medycznymi, dzięki czemu możemy zaoferować usługi w zakresie transportu chorych oraz zabezpieczeń imprez masowych zlecanych m.in. przez Urząd Miasta Krakowa czy inne instytucje miejskie i samorządowe.

Przygotowując do naszej działalności prowadzimy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczą w nich zarówno nasi członkowie chcący poszerzyć swoje wiadomości, osoby które chcą zostać Maltańczykami oraz osoby z zewnątrz. Organizujemy również kursy dla innych organizacji oraz firm.

Maltańczycy włączają się w różnego rodzaju pracę dla bliźnich w instytucjach nie maltańskich. Pomagają w szpitalu Wojskowym przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, włączają się w pomoc osobom starszym i samotnym w krakowskiej Parafii Mariackiej.
Członkowie MSM włączyli się spontanicznie do pomocy ludziom poszkodowanym przez powódź w Polsce (oddziały w Mszanie Dolnej, Myślenicach, Nowej Rudzie, Tarnowie i Krakowie) poprzez zbiórkę darów oraz aktywny udział w ich przekazywaniu dla powodzian w koordynacji z Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz samodzielnie.