Pomoc dla Ukrainy

W dniu 20.02.2015 roku Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna przekazało stronie ukraińskiej ambulans medyczny marki Iveco wraz z podstawowym wyposażeniem. Pojazd ten będzie służył do ratowania życia i zdrowia żołnierzy oraz ludności we wschodniej Ukrainie, na obszarach objętych konfliktem zbrojnym. Mamy nadzieję, iż przekazany sprzęt chociaż w niewielkim stopniu pomoże rannym żołnierzom oraz poszkodowanej ludności cywilnej.