Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Oddział Chrzanów

To organizacja paramedyczna non profit, zrzeszająca grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym.

Kurs pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Chrzanów

Kurs jest prowadzony przez instruktorów Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna i trwa 16 godzin (najczęściej dwa dni – sobota i niedziela). Po około dwóch tygodniach przeprowadzany jest egzamin. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia uczestnika kursu do otrzymania certyfikatu ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Tematyka kursu obejmuje m.in.

kurs1

Do kursu może przystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia. Po uzyskaniu dyplomu, wypełnieniu deklaracji i złożeniu wpisowego może wstąpić w szeregi Stowarzyszenia. Decyzja zawsze należy do uczestnika kursu. Jeśli uczestnik, nie chce podejść do egzaminu i zgłosi to wcześniej instruktorom, otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Takie zaświadczenie nie uprawnia jednak do wstąpienia w szeregi Malty.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin (1 dzień lub możliwość rozbicia zajęć na 2 dni po 4 godziny). Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające odbycie takiego szkolenia. Dla 8 godzinnych szkoleń jest specjalny harmonogram zajęć obejmujący podstawowe zabiegi resustytacyjne BLS (6 pierwszych tematów z kursu) oraz dodatkowe zagadnienia ustalane wcześniej z daną grupą.

Podsumowanie

Kurs Pierwszej Pomocy

  • trwa 16 godzin (2 dni, najczęściej sobota i niedziela)
  • jest prowadzony przez doświadczonych instruktorów pierwszej pomocy
  • po odbyciu kursu możesz przystąpić do egzaminu, który daje Ci możliwość wstąpienia w szeregi Malty

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

  • trwa 8 godzin (odbywa się w ciągu jednego dnia)
  • jest prowadzony przez doświadczonego instruktora
  • po przejściu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Czym jest Pierwsza Pomoc?

Pierwsza pomoc może być niezbędna nagle i wszędzie. Pierwszej pomocy nie należy rozumieć jako pomocy wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu człowieka, lecz także jako pomoc, którą świadczy np. matka dziecku, które się przewróciło, przez to, że to dziecko uspokaja i pociesza. Pomóc może każdy.

Zapamiętaj !!!
W stanie zagrożenia należy podjąć cały szereg zadań. Wiele z nich można wykonać nie mając żadnego przeszkolenia (np. zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pogotowia, zaopiekowanie się poszkodowanym). 

W każdym przypadku otrzymujesz dokument na którym zapisany jest program kursu oraz wymiar czasu w jakim prowadzone są poszczególne jego części.

Nigdy nie wiemy, kiedy znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może być potrzebna, dlatego warto znać je zawsze.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu i poznać zasady udzielania pierwszej pomocy? A może chcesz dołączyć do naszego oddziału?

Jeśli tak, to daj nam znać!

Jeśli chciałbyś uczestniczyć w Kursie Pierwszej Pomocy lub Twoja firma chciałaby zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, bądź  masz pytania co do programu kursu lub jego treści skontaktuj się z nami:

e-mail: chrzanow@msm.org.pl lub chrzanowmalta@gmail.com

tel: 726 119 119

(proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu)

Oddział Chrzanów z siedzibą w Trzebini

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna oddział Chrzanów z siedzibą w Trzebini