Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs jest prowadzony przez instruktorów Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna i trwa 16 godzin (najczęściej dwa dni – sobota i niedziela). Po około dwóch tygodniach przeprowadzany jest egzamin. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia uczestnika kursu do otrzymania certyfikatu ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Tematyka kursu obejmuje m.in.

 • łańcuch ratowniczy;
 • znalezienie poszkodowanego;
 • podejście do poszkodowanego;
 • sprawdzenie funkcji życiowych;
 • pozycja boczna ustalona;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
 • urazy głowy;
 • epilepsja;
 • astma;
 • zawał;
 • złamania;
 • krwotoki;
 • rany i opatrunki;
 • ciała obce;
 • oparzenia i odmrożenia;
 • i inne.

Do kursu może przystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia. Po uzyskaniu dyplomu, wypełnieniu deklaracji i złożeniu wpisowego może wstąpić w szeregi Stowarzyszenia. Decyzja zawsze należy do uczestnika kursu. Jeśli uczestnik, nie chce podejść do egzaminu i zgłosi to wcześniej instruktorom, otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Takie zaświadczenie nie uprawnia jednak do wstąpienia w szeregi Malty.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin (1 dzień lub możliwość rozbicia zajęć na 2 dni po 4 godziny). Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające odbycie takiego szkolenia. Dla 8 godzinnych szkoleń jest specjalny harmonogram zajęć obejmujący podstawowe zabiegi resustytacyjne BLS (6 pierwszych tematów z kursu) oraz dodatkowe zagadnienia ustalane wcześniej z daną grupą.

Podsumowanie

Kurs Pierwszej Pomocy

 • trwa 16 godzin (2 dni, najczęściej sobota i niedziela)
 • jest prowadzony przez doświadczonych instruktorów pierwszej pomocy
 • po odbyciu kursu możesz przystąpić do egzaminu, który daje Ci możliwość wstąpienia w szeregi Malty

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

 • trwa 8 godzin (odbywa się w ciągu jednego dnia)
 • jest prowadzony przez doświadczonego instruktora
 • po przejściu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Czym jest Pierwsza Pomoc?

Pierwsza pomoc może być niezbędna nagle i wszędzie. Pierwszej pomocy nie należy rozumieć jako pomocy wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu człowieka, lecz także jako pomoc, którą świadczy np. matka dziecku, które się przewróciło, przez to, że to dziecko uspokaja i pociesza. Pomóc może każdy.

Zapamiętaj !!!
W stanie zagrożenia należy podjąć cały szereg zadań. Wiele z nich można wykonać nie mając żadnego przeszkolenia (np. zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pogotowia, zaopiekowanie się poszkodowanym). 

W każdym przypadku otrzymujesz dokument na którym zapisany jest program kursu oraz wymiar czasu w jakim prowadzone są poszczególne jego części.

Nigdy nie wiemy, kiedy znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może być potrzebna, dlatego warto znać je zawsze.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu i poznać zasady udzielania pierwszej pomocy? A może chcesz dołączyć do naszego oddziału?

Jeśli tak, to daj nam znać!

Jeśli chciałbyś uczestniczyć w Kursie Pierwszej Pomocy lub Twoja firma chciałaby zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, bądź  masz pytania co do programu kursu lub jego treści skontaktuj się z nami:

e-mail: chrzanow@msm.org.pl lub chrzanowmalta@gmail.com

tel: 726 119 119

(proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu)