W piątek, 8 marca, rozpoczął się pierwszy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna.

Kurs obejmuje 66 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych i zakończy się egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają tytuł „Ratownika”.

Kurs organizowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, a zajęcia prowadzone są przez instruktorów Bielskiego Pogotowia Ratunkowego cheapest Asacol .

Podczas kursu korzystamy z gościnności Cheap Albendazole Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie.