Zachęcamy do przekazania 1% Podatku dochodowego za rok 2012 na rzecz Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna

Status Organizacja Pożytku Publicznego posiadamy od 2004 roku. Środki pozyskane przeznaczamy na działalność statutową, w tym za zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego.

Aby przekazać nam swój 1% wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym (poniżej przykład z PIT-37):Nr 123. Wpisując numer KRS: 0000155463

  • Nr 124: Wnioskowana kwota 1% podatku należnego
  • Nr 126. Zaznaczając pole zgadzasz się na przekazanie danych osoby wpłacającej MSM.