Ślubowanie w Oddziale Krynica

Wspaniała uroczystość ślubowania „Obrony wiary i pomocy potrzebującym” została zorganizowana przez ks. Andrzeja Farona – Komendanta Oddziału Krynica. Podziękowania dla Oddziału Kraków i Myślenice za pomoc.