Zmiany w oddziale naszego zarządu

W dniu dzisiejszym (11.09.2015r.) w składzie zarządu naszego oddziału zaszły następujące zmiany:
nowym Komendantem został Tomasz Hutniczak, a nowym Zastępcą Komendanta Dariusz Ceremuga .
Chłopakom gratulujemy i życzymy cierpliwości i wytrwałości.