Kursy, pokazy pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy.

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest przez instruktorów MSM, ratowników medycznych zgodnie z aktualnymi wytycznymi i mają za zadanie nauczyć kursantów zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kurs trwa 16 godzin – zazwyczaj odbywa się w weekendy, składający się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dla osób, które po kursie nie chcą uczestniczyć w egzaminie istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia.

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla zakładów pracy i firm.

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 209 § 2. Pracodawca ma obowiązek: wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia odbywają się w wymiarze 8 godzin. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o przebytym kursie pierwszej pomocy.

 

Ponadto, organizujemy pokazy pierwszej pomocy, które są bardzo ciekawym uatrakcyjnieniem imprez plenerowych, a także urozmaiceniem różnych uroczystości w szkołach itp.