Wzory pism

Poniżej znajdują się wzory pism ułatwiających zamówienie usług Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna o/Myślenice:

Regulamin Stowarzyszenia wraz z załącznikami

Statut stowarzyszenia z 18 kwietnia 2015 r.
Regulamin Korpusu Kadetow

Materiały pomocne przy prawidłowym przeprowadzaniu wyborów Delegatów i Zarządów Oddziałów