Wzory pism

Poniżej znajdują się wzory pism ułatwiających zamówienie usług Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna o/Myślenice:

Regulamin Stowarzyszenia wraz z załącznikami

Statut Stowarzyszenia z dnia 25 marca 2017 r.
Regulamin Korpusu Kadetow

Materiały pomocne przy prawidłowym przeprowadzaniu wyborów Delegatów i Zarządów Oddziałów