Zarząd Oddziału

Naczelną władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, które decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Oddziału.

Na co dzień, pracami oddziału kieruje Zarząd w składzie:

 • Komendant Oddziału: Tomasz Radomski
  tel: +48 726 112 112 lub 512 871 734
  e-mail: erkamedyk112@gmail.com
 • Z-ca Komendanta OddziałuKarolina Grabowska 
 • SekretarzJoanna Słomka 
  e-mail: krakow.msm@gmail.com
 • Skarbnik: Klaudia Mrowca
  e-mail: skarbnik.krakow.msm@gmail.com
 • Członek Zarządu: Aleksandra Lis