Zarząd Oddziału

Naczelną władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, które decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Oddziału.

Na co dzień, pracami oddziału kieruje Zarząd w składzie:

 • Komendant Oddziału: Marek Radomski
  tel: +48 726 118 118
  e-mail: mradi@interia.pl
 • Z-ca Komendanta Oddziału: Dariusz Kurek
 • Sekretarz: Nadia Mahamdi
  tel: +48 723 113 113
  e-mail: krakow.msm@gmail.com
 • Skarbnik: Teresa Ruman-Czort 
  tel:  +48 570 531 631
  e-mail: teresa@archipelag-krakow.pl
 • Członek Zarządu: Rafał Zając

W celu usprawnienia działań Oddziału, Zarząd powołał także Koordynatorów.