Kurs KPP dla członków Stowarzyszenia

W związku z ŚDM będzie organizowane szkolenie KPP dla członków Stowarzyszenia, które planowane jest na przełomie czerwca/lipca. Dokładny termin zostanie podany później. Koszt zostanie określony po odpowiedniej liczbie zgłoszonych osób. Prawdopodobnie będzie on zbliżony do poprzednich kursów.

Zgłoszenia poprzez wysłanie maila na adres krakow.msm@gmail.com, w temacie wpisując ,,KPP”, a w treści zamieszczając następujące informacje:
-imię i nazwisko
-nr PESEL
-tel. kontaktowy

Termin zgłoszenia na kurs KPP: do 23 czerwca 2016.