11 sierpnia na Jasną Górę doszła XXVIII pielgrzymka Krakowsko-Częstochowska. Oficjalnym zakończeniem pielgrzymki był Apel Jasnogórski o 21. Piesza pielgrzymka do Częstochowy, wyruszyła z Wawelu. Tegorocznym hasłem było „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W ciągu jednego dnia pielgrzymi pokonywali ok. 25 km, choć były też odcinki dłuższe.

Przez 24 lata jedną z przewodnich intencji krakowskich pielgrzymek była modlitwa za Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym roku – podobnie jak w poprzednim – pielgrzymi modlili się o Jego rychłą beatyfikację.

Pielgrzymka składała się z ośmiu członów, nazywanych także „wspólnotami”. Każdy człon był podzielony na grupy. Cztery pierwsze człony (a w nich liczne grupy) wyruszyły z Wawelu (6 sierpnia). Pozostałe: człon V-ty Myślenicki z Mszany Dolnej (3 sierpnia), człon VI-ty ze Skawiny (6 sierpnia), VII – Chrzanowski ze Spytkowic (6 sierpnia), VIII – Suski ze Ślemienia (4 sierpnia).

Nad kondycją pielgrzymujących przez cały czas czuwała Maltańska Służba Medyczna. Noclegi i jedzenie po drodze zapewniali mieszkańcy miejscowości, przez które grupy przechodziły. Za każdym razem gospodarze dobrowolnie decydowali się przyjąć pielgrzymów pod dach.

 Paweł Wojnarowski generic Premarin cheap Robaxin get methotrexate