Serdecznie proszę wszystkich członków MSM, o jak najliczniejszy udział w pogrzebie ś.p. dr. Józefa Wilka. Proszę także o wystąpienie w mundurach, oraz o udział pocztów sztandarowych. Oficjalnym przedstawicielem ZG zgodził się być prof. Henryk Kubiak, Komendant Honorowy MSM, którego o to prosiłem.

Miejsce, data i godzina pogrzebu będzie podana natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.

Komendant Główny, Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

autor:  buy vardenfil Paweł Wojnarowski Proscar online

Szanowni Państwo,
przypominam uprzejmie, że Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska jest suborganizacją Zakonu Maltańskiego i przyjęła jego dewizę „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.

Wielki Mistrz Zakonu Fra’ Matthew Festing od pierwszych dni sprawowania swojego urzędu zwraca uwagę na kolejność słów w dewizie Zakonu, a w związku z tym na nadrzędność „Tuitio Fidei” nad „Obsequium Pauperum”.

O ile w naszym stowarzyszeniu ta druga część dewizy jest wypełniana w sposób zadowalający, to ta pierwsza, nadrzędna, wymaga wzmocnienia.

Wobec tego zarządzam, aby wszyscy Komendanci Oddziałów MSM nadesłali pocztą do dnia 30 czerwca b.r., na adres sekretariatu MSM, informację o Kapelanach oddziałów.

Informacja powinna zawierać:
buy Fluconazole

  1. Dane ks. Kapelana, a więc tytuł (ks. proboszcz, dr i t.p.) Imię i Nazwisko
  2. order Prozac online

  3. Adres pocztowy, poczty elektronicznej, numer telefonu.
  4. Deklarację ks. Kapelana, że przyjmuje na siebie gotowość sprawowania funkcji kapelana oddziału MSM i będzie prowadził formację członków oddziału w duchu idei Zakonu Maltańskiego.

Wytyczne, co do takiej formacji, zostaną rozesłane do ks. Kapelanów po uzyskaniu ich danych kontaktowych.

Pozdrawiam serdecznie
Komendant Główny MSM
Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

Michał Płachta Phenergan online

Jednocząc się ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich w żałobie narodowej po tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia bardzo proszę członków Maltańskiej Służby Medycznej o liczny udział we wspólnej modlitwie za wszystkie Ofiary katastrofy pod Smoleńskiem – na mszy świętej w piątek 16 kwietnia 2010 o godz. 18:00 w kościele pw.św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie/Mistrzejowicach Os.Tysiąclecia 86.

Proszę o przybycie w mundurach ze znakiem żałoby.

Bardzo proszę o zgłaszanie gotowości i wzięcie udziału w zabezpieczaniu uroczystości pogrzebowych Ofiar katastrofy: w Warszawie, Krakowie i wszystkich miejscowościach Polski, gdzie pogrzeby się mają odbyć.

Kondolencje do nas wszystkich (Maltańczyków) przesłali Maltańczycy z Niemiec (z Kolonii i trzech innych oddziałów MHD) oraz Maltańczycy z Rosji – z St. Petersburga.

Dziekuję i pozdrawiam, H.Kubiak

autor: Michał Płachta Strattera online buy Robaxin online Buy Strattera online

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju,  wytrwałości i radości oraz Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

W imieniu Zarządu Głównego
Maltańskiej Służby Medycznej życzy

Komendant Główny, prof. dr hab. Henryk Kubiak

isotretinoin without prescription Michał Płachta

Zarząd Główny MSM postanowił zwołać na sobotę 12 grudnia 2009 Spotkanie Komendantów oraz Skarbników oddziałów MSM: w Krakowie, w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, (Kraków, ul.Kasztanowa 4a).

Problemy oraz sugestie dotyczące Spotkania Komendantów proszę skierować do Sekretariatu MSM lub bezpośrednio do mnie.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Komendantów Oddziałów MSM.

Komendant Główny, prof.dr hab.Henryk Kubiak

purchase Fluoxetine Order Retin-A online Michał Płachta

W dniach 3-31 sierpnia 2009 po raz piąty planowany jest obóz dla niepełnosprawnych w Szczyrzycu na terenie Opactwa Ojców Cystersów.

Turnusy trwają po 7 dni:

Do pracy z niepełnosprawnymi potrzebni są ochotnicy pośród członków Maltańskiej Służby Medycznej..

Maltańczycy maja zapewniony nocleg i wyżywienie.

W akcji uczestniczą już od kilku lat oddziały Katowice, Chrzanów, Mszana Dolna.
Ta akcja socjalna daje możliwość nabycia nowych doświadczeń.

Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.

Osoby chętne proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem Agnieszką Jarzyńską
na adres mailowy agnieszkajarzynska@gmail.com

V-ce Komendant Główny MSM, Łukasz Jarski

Michał Płachta cheap albuterol

Z głębokim żalem przekazuję członkom Maltańskiej Służby Medycznej smutną wiadomość, że 9 stycznia 2009 roku zmarł b. Komendant MSM – Oddział Baranów, śp. Józef Wilaszek. Proszę o modlitwę za Jego duszę, zwłaszcza w dniu pogrzebu 13 stycznia br.

Prof.dr hab. Henryk Kubiak
Komendant Główny MSM

buy Xenical online Michał Płachta

W czwartek, 16 października 2008 nie będzie wieczornego dyżuru w Biurze MSM ze względu na uroczystości 30. rocznicy wyboru Papieża Jana Pawła II.

Prof. Henryk Kubiak
Komendant Główny MSM

 Michał Płachta cheap Baclofen 25 mg

Perhaps you have had gotten to produce a bother because of your project? Absence of time has become the most typical some reasons why trainees internationally cant receive their effort finished punctually. Quite often, professors do not appreciate how very much labors and time it usually takes to come up with a superb essay. The correct cure in cases like this is to apply in a commercial website that specializes in assignment help. Each project researchers actually the indigenous occupants of United kingdom understand the considerations adopted throughout educational institutions all around the UK meant for project authoring. The various specifications supplied by instructor 're as well as our individual assignment masters. Your own project generating service plans reinforced with persistence and appropriate review can provide astounding successes. Our assignment experts invest good amount of time before assignment writing. Project producing will start only after the accomplished track record background work and getting responsible benchmark references.

get via internet task aid from publishing expert services assignment writing help

If an individual is thinking about buying task or cover custom asignment allow can rely upon our assistance and look at concerning the experience with http://www.studycation.com/assignment-help the scholars who implemented our project writing articles business. For that reason, easily affordable assignment help is just one click away. Their practical application also, even though nowadays, many students need help with assignment writing as the professors demand assignments that demonstrate not only theoretical knowledge of concepts. Continue reading