Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Oddział Tarnówka z siedzibą w Złotowie

To organizacja paramedyczna non profit, zrzeszająca grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym.

O Nas

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Tarnówka z siedzibą w Złotowie

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna jest organizacją opierającą swoją działalność na zasadach i wartościach wiary katolickiej. Wzorujemy się na ponad 900-letniej tradycji Zakonu Maltańskiego, streszczającej się w jego oficjalnej dewizie: Tuitio fidei et obsequium pauperum (pol. „Obrona wiary i pomoc potrzebującym”). Pod obecną nazwą funkcjonujemy od 2011 r. (wcześniej jako Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska), kontynuując dzieło zapoczątkowane w 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego przez zespół wolontariuszy pod kierownictwem prof. dr. hab. Henryka Kubiaka i dr Róży Kubiak. Działamy na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm., tekst ujednolicony Dz. U. 2019 poz. 713).

Członkami naszego Stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także czynni zawodowo: ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze.

Żaden z członków Oddziału nie pobiera wynagrodzenia za swą pracę, poświęcając równocześnie swój wolny czas w służbie innym.

Najważniejsze w punktach naszej działalności,  możemy zaliczyć kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zabezpieczenia medyczne, transporty medyczne, akcje socjalne, wypożyczalnie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego, akcje socjalne/humanitarne.          Działalność stowarzyszenia opiera się na pomocy drugiej osoby w tym dialogu między kulturami.

 

Zrzut-ekranu-2023-09-19-o-14.17.59

Oddział Tarnówka z siedzibą w Złotowie

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Tarnówka z siedzibą w Złotowie