Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Oddział Sucha Beskidzka

To organizacja paramedyczna non profit, zrzeszająca grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym.

Dokumenty

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Sucha Beskidzka

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna jest organizacją opierającą swoją działalność na zasadach i wartościach wiary katolickiej. Wzorujemy się na ponad 900-letniej tradycji Zakonu Maltańskiego, streszczającej się w jego oficjalnej dewizie: Tuitio fidei et obsequium pauperum (pol. „Obrona wiary i pomoc potrzebującym”). Pod obecną nazwą funkcjonujemy od 2011 r. (wcześniej jako Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska), kontynuując dzieło zapoczątkowane w 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego przez zespół wolontariuszy pod kierownictwem prof. dr. hab. Henryka Kubiaka i dr Róży Kubiak. Działamy na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm., tekst ujednolicony Dz. U. 2019 poz. 713).

Oddział Sucha Beskidzka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Sucha Beskidzka