O nas

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Kraków to organizacja paramedyczna non profit, zrzeszająca grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym. Członkami naszego Stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także czynni zawodowo: ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze. Żaden z członków Oddziału nie pobiera wynagrodzenia za swą pracę, poświęcając równocześnie swój wolny czas w służbie innym.

Nasze Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7.IV.1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu zatwierdzonego przez Sąd. Obecna działalność Stowarzyszenia jest kontynuacją działalności prowadzonej przez zespół wolontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku.

DZIAŁALNOŚĆ MALTY SŁUŻBY MEDYCZNEJ 

 • Podstawową formą działalności Oddziału są zabezpieczenia medyczne organizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zabezpieczamy wydarzenia różnego typu-zarówno imprezy kulturalne, religijne, jak i sportowe. Z powodzeniem współpracujemy z jednostkami wchodzącymi w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, takimi jak: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe czy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ->Więcej
 • Nasz Oddział zajmuje się ponadto przeprowadzaniem szkoleń oraz kursów z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych bądź firm/instytucji, zgodnych z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Po każdym kursie uczestnicy przystępują do egzaminu (praktycznego oraz teoretycznego), po zdaniu którego otrzymują certyfikat poświadczający zdobycie przez nich umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  ->Więcej
 • Prowadzimy także akcje społeczne mające na celu propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, podczas których istnieje możliwość zbadania stężenia glukozy we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. Zebrane podczas takich akcji dobrowolne datki przeznaczamy na pomoc innym (np. na paczki mikołajowe dla dzieci z krakowskich domów dziecka)
  ->Więcej
 • Organizujemy ponadto profesjonalne transporty medyczne (międzyszpitalne, pozaszpitalne; krajowe oraz międzynarodowe) realizowane własną, w pełni wyposażoną karetką wraz z doświadczonym personelem medycznym
  ->Więcej

NASZE DOŚWIADCZENIE

W trakcie naszej działalności zabezpieczaliśmy między innymi: pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II (w 1991, 1995, 1997, 1999 oraz 2002 roku) oraz Benedykta XVI w roku 2006, uroczystości pogrzebowe Pary Prezydenckiej w Krakowie, uroczystości kanonizacji Jana Pawła II w Łagiewnikach. Krakowscy maltańczycy zabezpieczali także obchody roku jubileuszowego w Rzymie w roku 2000. Widać nas także co roku podczas procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, procesji Bożego Ciała czy Tradycyjnego Święta Rękawki na Kopcu Krakusa. Ale to tylko kilka z wielu organizowanych przez nas zabezpieczeń medycznych…

->Więcej

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do dołączenia do grona Maltańczyków z Oddziału Kraków. Aby zostać jednym z nas, należy spełnić poniższe wymagania:

 • ukończone 16 lat
 • udział w organizowanym przez Stowarzyszenie 16-godzinnym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej*
 • zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego kończącego kurs*
 • złożenie odpowiednich dokumentów (dostępne tutaj)

*nie dotyczy osób z wykształceniem medycznym

Po spełnieniu powyższych warunków należy dostarczyć niezbędne dokumenty oraz wpłacić wpisowe. I już jest się jednym z nas !

FILM PROMOCYJNY

Prezentujemy film promujący Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Kraków. Materiał został nakręcony podczas I Małopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego, podczas którego zaprezentowaliśmy symulowaną akcję ratowniczą. Zachęcamy do oglądania!

(film dostępny po kliknięciu na zdjęcie po lewej stronie)

Ponadto zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział Kraków na portalu Facebook, na której znaleźć można zdjęcia z bieżących akcji oraz informacje o nadchodzących zabezpieczeniach !

https://www.facebook.com/msm.krakow