Zabezpieczenia Medyczne

Oddział Tarnów Malty Służby Medycznej, organizuje i zapewnia zabezpieczenia medyczne różnego rodzaju imprez masowych, uroczystości, zgromadzeń, pikników, wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Za Ustawą z dnia 20.03.2009 o Bezpieczeństwie Imprez Masowych: „Art. 5. 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator:

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatorów wymogów w zakresie:
1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2. ochrony porządku publicznego;
3. zabezpieczenia pod względem medycznym
;
4. zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Ustawa ta określa także, że organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom imprezy gdy szacowana liczba uczestników wynosi:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu;
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych;

Realizujemy usługi zabezpieczenia medycznego koncertów, pikników, festynów, zabaw, wydarzeń sportowych, dożynek…

KONTAKT:
Dawid Prusak
Komendant Oddziału
723 – 115 – 115