Kontakt

Naczelną władzą MSM jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które zbiera się co najmniej raz do roku. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny. Organem kontrolnym jest Główna Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny powołuje oddziały, które reprezentują Stowarzyszenie na określonym terenie.

Zarząd Główny

Pozostałe:

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w poniedziałki (15:30-18:15) i piątki (15:30-18:15).

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
ul. Totus Tuus 34 (Centrum Jana Pawła)
30-443 Kraków
sekretariat@msm.org.pl

Bank BPH S.A. 20 1060 0076 0000 3200 0133 3610
KRS 0000155463
REGON 356712070
NIP 676-22-38-140