Wzmocnij Swoje Otoczenie – Gmina Słupsk

Zakupimy Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED) !!!

Jesteśmy jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki
grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Nasze Stowarzyszenie
zakupi AED W jego ramach przewiduje się montaż początkowo 2 szt. AED w miejscach
publicznych, ogólnodostępnych oraz 1 mobilna sztuka trafi na wyposażenie organizacji non-
profit działającej na terenie Słupska, (dla placówek oświatowych w Redzikowie i Bierkowie
w gminie Słupsk) . Dodatkowo Wolontariusze Stowarzyszenia przeprowadzą szkolenia z
pierwszej pomocy w miejscach gdzie znajdować się będzie AED.
Umiejscowienie defibrylatorów AED spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa
okolicznych mieszkańców oraz wszystkich odwiedzających, a w połączeniu ze szkoleniami
przyczyni się do wzrostu świadomości znaczenia pierwszej pomocy i wczesnej defibrylacji w
łańcuchu przeżycia.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest
wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej,
aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną
środowiska Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl
Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
https://www.energetycznykompas.pl