Pokazy pierwszej pomocy

Pokazy pierwszej pomocy

Jednym z założeń Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Pokazy pierwszej pomocy są jedną z form propagowania niesienia pomocy potrzebującym.

Pokazy ratownictwa zawsze dostosowywane są do potrzeb i przede wszystkim wieku widzów. Mogą obejmować:

  • pokazy z użyciem karetki i profesjonalnego sprzętu, w obecności obsady medycznej,
  • pokazy z użyciem fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – doddechowej, podczas których widzowie mogą być czynnie angażowani w pokaz, poprzedzone wstępem teoretycznym,
  • pokazy z prezentacją udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia np. złamania kończyn, atak epilepsji, ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem czy udar mózgu.

Jeżeli jesteś zainteresowany zorganizowaniem pokazu pierwszej pomocy, wypełnij FORMULARZ i prześlij:

Koordynator Zabezpieczeń Medycznych
E-mail: koordynator@msm.org.pl