Kursy Pierwszej Pomocy

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy

Kurs jest prowadzony przez instruktorów Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna i trwa 16 godzin (najczęściej dwa dni – sobota i niedziela). Po około dwóch tygodniach przeprowadzany jest egzamin. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia uczestnika kursu do otrzymania certyfikatu ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Tematyka kursu obejmuje m.in.

 • łańcuch ratowniczy;
 • znalezienie poszkodowanego;
 • podejście do poszkodowanego;
 • sprawdzenie funkcji życiowych;
 • pozycja boczna ustalona;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
 • urazy głowy;
 • epilepsja;
 • apoplekcja;
 • astma;
 • zawał i angina pectoris;
 • złamania;
 • krwotoki;
 • rany i opatrunki;
 • ciała obce;
 • oparzenia i odmrożenia;
 • i inne.

        

Do kursu może przystąpić osoba, która ukończyła 16 rok życia (bądź w danym roku kalendarzowym ukończy). Po uzyskaniu dyplomu, wypełnieniu deklaracji i złożeniu wpisowego może wstąpić w szeregi Stowarzyszenia. Decyzja zawsze należy do uczestnika kursu. Uczestnik, który nie chce podejść do egzaminu i zgłosi to wcześniej instruktorom, otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Takie zaświadczenie nie uprawnia jednak do wstąpienia w szeregi Malty.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin (1 dzień lub możliwość rozbicia zajęć na 2 dni po 4 godziny). Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające odbycie takiego szkolenia. Dla 8 godzinnych szkoleń jest specjalny harmonogram zajęć obejmujący podstawowe zabiegi resustytacyjne BLS (6 pierwszych tematów z kursu) oraz dodatkowe zagadnienia ustalane wcześniej z daną grupą.

Podsumowanie

Kurs Pierwszej Pomocy

 • trwa 16 godzin (2 dni, najczęściej sobota i niedziela)
 • jest prowadzony przez doświadczonych instruktorów pierwszej pomocy
 • po odbyciu kursu możesz przystąpić do egzaminu, który daje Ci możliwość wstąpienia w szeregi Malty

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

 • trwa 8 godzin (odbywa się w ciągu jednego dnia)
 • jest prowadzony przez doświadczonego instruktora
 • po przejściu szkolenia otrzymujesz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

W każdym przypadku otrzymujesz dokument na którym zapisany jest program kursu oraz wymiar czasu w jakim prowadzone są poszczególne jego części.

Czym jest Pierwsza Pomoc?

Pierwsza pomoc może być niezbędna nagle i wszędzie. Pierwszej pomocy nie należy rozumieć jako pomocy wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu człowieka, lecz także jako pomoc, którą świadczy np. matka dziecku, które się przewróciło, przez to, że to dziecko uspokaja i pociesza. Pomóc może każdy.

Zapamiętaj !!!
W stanie zagrożenia należy podjąć cały szereg zadań. Wiele z nich można wykonać nie mając żadnego przeszkolenia (np. zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pogotowia, zaopiekowanie się poszkodowanym). 

                        

Na kursie pierwszej pomocy poznajemy sposoby niesienia jeszcze skuteczniejszej pomocy osobie poszkodowanej. Ważne jest, by pamiętać, że od udzielającego pierwszej pomocy nikt nie może wymagać czegoś niemożliwego, czego ratownik nie może wykonać.

Człowiek udzielający pierwszej pomocy najczęściej nie jest lekarzem. Jednak mimo to może wykonać czynności, które mogą decydować o powrocie do zdrowia poszkodowanego, a nawet zaważyć na życiu lub śmierci człowieka. Potocznie wiąże się pierwszą pomoc z wypadkiem drogowym. W istocie wypadki drogowe stanowią jedynie niewielką część ogólnej liczby wypadków, do których należą również takie zdarzenia jak wypadki w domu, w pracy, w czasie wolnym od zajęć. Znacznie częściej niż wszystkie wypadki razem wzięte zdarzają się nagłe zachorowania (np. atak serca, udar mózgu, atak astmy albo zatrucia). Z tego wynika, że właśnie w domu najczęściej potrzebna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a więc nie dla osób, których nie znamy, lecz właśnie i przede wszystkim dla członków rodziny, przyjaciół, znajomych i kolegów w pracy.

Opracowanie: Fragment z „Podręcznika Instruktora Pierwszej Pomocy”

Kontakt

Jeśli chciałbyś uczestniczyć w Kursie Pierwszej Pomocy lub Twoja firma chciałaby zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, bądź  masz pytania co do programu kursu lub jego treści skontaktuj się z nami:

Szef Szkoleń
rat. med. Kamil Ciężak
E-mail: szkolenia@msm.org.pl
Telefon: