Kurs Pierwszej Pomocy

 Jeśli chcesz wiedzieć jak pomóc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłoś się do nas. Organizujemy kursy pierwszej pomocy. Celem Kursu jest uświadomienie wszystkim uczestnikom, jak ważne jest niesienie pomocy ludziom, których życie jest zagrożone (pierwsze 5 minut ratuje życie!). Osoby, które skończą kurs, mają wiedzę wystarczającą, żeby pomóc potrzebującym w pracy, szkole, na ulicy…
Kurs trwa dwa dni – sobotę i niedzielę – w wymiarze około 16 godzin (zegarowych).
Cena kursu to 75 zł (uczniowie/studenci) 150 zł (osoby pozostałe)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz dostępny pod poniższym odnośnikiem:

ZGŁOSZENIA NA KURS PIERWSZEJ POMOCY

 Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia MSM jest zdanie kursu i ukończone 16 lat.

Zagadnienia poruszane podczas kursu Pierwszej Pomocy:

1. Ocena wstępna poszkodowanego.
2. Przyczyny utraty świadomości.
3. Resuscytacja.
4. Przyczyny zatrzymania oddechu.
5. Zawał serca.
6. Nagłe zatrzymanie krążenia.
7. Badanie fizykalne poszkodowanego.
8. Pozycje ułożeniowe poszkodowanego.
9. Rany i krwotoki.
10. Urazy układu kostnego.
11. Urazy termiczne.
12. Porażenie prądem.
13. Wstrząs.
14. Utonięcia.
15. Wypadek komunikacyjny.