Współpraca z XVI Liceum

W dniu 25.10.2013 przedstawiciele Zarządu Oddziału Tarnów zawarli z dyrekcją XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie porozumienie o współpracy.  Będziemy uczestniczyć w życiu szkoły, wydarzeniach organizowanych przez Samorząd oraz uczniów Liceum, a także przeprowadzać zajęcia z zakresu pierwszej pomocy jak i ratownictwa medycznego dla klas o profilu ratowniczym i nie tylko. Natomiast chętni uczniowie będą wspomagać organizowane przez nasz Oddział akcje.
Mamy nadzieję na owocną współpracę.