Tarnów-Załucza transport darów na Ukrainę.

W dniach 5-7 kwietnia wolontariusze z tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna dokonali przekazania darów dla Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w miejscowości Załucza na Ukrainie. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano kilkaset kilogramów darów ( środków czystości, opatrunków, środków dezynfekcyjnych, pampersów ). Przekazano także ok. 2000 egzemplarzy książek dla Seminarium Duchownego we Lwowie. Dzięki wielkiej życzliwości i ofiarności darczyńców udało się wspomóc Polaków na Ukrainie a także Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Załuczy.