AED dla Tarnowa

Ratownicy tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna będą w piątek 12.04.2013 w godzinach 9 – 13 prezentować czym jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, uczyć udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej, a także zbierać podpisy pod obywatelskim projektem zakupu AED dla Tarnowa. Zapraszamy na Plac Sobieskiego !!

Przyjdź nie bądź obojętny !