Tarnów-Załucza transport darów na Ukrainę.

W dniach 5-7 kwietnia wolontariusze z tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna dokonali przekazania darów dla Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w miejscowości Załucza na Ukrainie. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano kilkaset kilogramów darów ( środków czystości, opatrunków, środków dezynfekcyjnych, pampersów ). Przekazano także ok. 2000 egzemplarzy książek dla Seminarium Duchownego we Lwowie. Dzięki wielkiej życzliwości i ofiarności darczyńców udało się wspomóc Polaków na Ukrainie a także Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Załuczy.

Zaszufladkowano do kategorii Akcja

AED dla Tarnowa

Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Nasi Maltańczycy zebrali ok. 100 głosów popierających projekt AED dla Tarnowa. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Można nie tylko było składać podpisy, lecz również poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy.

Zaszufladkowano do kategorii Akcja

AED dla Tarnowa

Ratownicy tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna będą w piątek 12.04.2013 w godzinach 9 – 13 prezentować czym jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, uczyć udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej, a także zbierać podpisy pod obywatelskim projektem zakupu AED dla Tarnowa. Zapraszamy na Plac Sobieskiego !!

Przyjdź nie bądź obojętny !

Zaszufladkowano do kategorii Akcja