Zarząd oddziału

Zarząd naszego oddziału:

Komendant Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Kamil Kozina

Z-ca Komendanta Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Jessica Gniewek

Sekretarz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Klaudia Kapuściak

Skarbnik Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Dawid Gniewek

Kwatermistrz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Justyna Kapała