13 Październik – Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego Maltańczycy Malty Służby Medycznej oddziału Sucha Beskidzka składają najlepsze życzenia Pracownikom Ratownictwa Medycznego oraz wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje.

To święto tych, którzy na co dzień z pełną determinacją walczą o ludzkie życie i zdrowie. Od ich profesjonalnego działania, wiedzy i umiejętności zależy nasze bezpieczeństwo.To oni pierwsi pojawiają się między innymi w miejscach wypadków i katastrof, gdzie z poświęceniem pomagają poszkodowanym.

Wszystkim osobom związanym z Państwowym Ratownictwem Medycznym: Dysponentom Zespołów Ratownictwa Medycznego, Lekarzom i Pielęgniarkom Systemu, Ratownikom Medycznym, Dyspozytorom Medycznym oraz Lekarzom Koordynatorom Ratownictwa Medycznego – życzymy udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia. Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach.

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy także wszystkim Lekarzom,Ratownikom Medycznym, Pielęgniarkom należącym do naszego jak i innych oddziałów Malty Służby Medycznej oraz także wszystkim pozostałym Ratownikom Maltańskim.

rm