Spotkanie Miesięczne Oddziału, Wybory i Nowy Zarząd

W dniu 24 kwietnia 2015r. odbyło się kolejne już w tym roku miesięczne spotkanie oddziału Malta Służba Medyczna Sucha Beskidzka. Oprócz podstawowych rozmów, uzupelnienia wszystkich zaległośći, spotkanie to było bardziej wyjątkowe niż wszystkie inne.

W dniu 26 kwiecień dobiegła końca 3-letnia kadencja zarządu oddziału Malty Służby Medycznej Sucha Beskidzka.  W dniu 24 kwietnia podczas spotkania miesięcznego oddziału odbyły się wybory i wybrano na kolejną 3-letnia kadencję nowy zarząd który bedzie działał w skłądzie:

Komendant Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Joanna Grygieł

Z-ca Komendanta Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Tomasz Hutniczak

Sekretarz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Martyna Brzana

Skarbnik Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Kamil Kozina

Kwatermistrz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Przemysław Żurek

Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować całemu ustępującemu Zarządowi naszego oddziału za całe wytężone 3 lata pracy na rzecz naszego oddziału, jego pozycji, rozwijania, szereg różnego rodzaju akcji, zabezpieczeń spotkań i szkoleń.

Nowo wybranemu zarządowi składamy także życzenia aby nasz oddział nadal działał i rozwijał się prężnie jak do tej pory, pozyskiwał nowych członków, sprzęt a podczas akcji, zabezpieczeń, spotkań wszyscy czuli się w naszym Maltańskim gronie jak w rodzinie.