Zarząd Oddziału

Naczelną władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, które decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Oddziału.

Na co dzień, pracami oddziału kieruje Zarząd Odziału w składzie:

  • Komendant Oddziału: Kamila Ryng
  • Zastępca Komendanta Oddziału: Natalia Kosińska
  • Sekretarz Oddziału: Laura Gawin
  • Skarbnik Oddziału: Marta Wojciechowska
  • Członek Zarządu Oddziału: Zuzanna Chmara

  • Kontakt:
    Tel.: 726-121-121
    e-mail:msmslupsk@tlen.pl