Zabezpieczenia medyczne

Malta Służba Medyczna oddział Słupsk, organizuje i zapewnia zabezpieczenia medyczne imprez masowych, uroczystości, zgromadzeń, pikników,meczów, wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.03.2009 o Bezpieczeństwie Imprez Masowych: „Art. 5. 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator:
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatorów wymogów w zakresie:
1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2. ochrony porządku publicznego;
3. zabezpieczenia pod względem medycznym;
4. zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.„

Ustawa ta określa także, że organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom imprezy gdy szacowana liczba uczestników wynosi:

1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu;
300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych;

    Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczeń medycznych prosimy kierować na adres e-mail: msmslupsk@tlen.pl