Działalność MSM

Działalność Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna to m. in.:

  • zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne dużych zgromadzeń ludzkich.
  • prowadzenie działalności dydaktycznej: kursy, szkolenia, pokazy pierwszej pomocy.
  • transport medyczny chorych własnymi karetkami z kompletną obsadą.
  • działalność wychowawcza wśród młodzieży prowadząc grupy Kadetów.
  • działalność socjalna – opieka nad bezdomnymi w przytułkach dla bezdomnych i opieka nad osobami starszymi w Domach Spokojnej Starości.