ZMIANA ADRESU

UWAGA

Zmiana Siedziby

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
oddział Słupsk
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
ul. Niedziałkowskiego 6
76-200 Słupsk