UWAGA

SPOTKANIA MALTY SŁUŻBY MEDYCZNEJ O/SŁUPSK BĘDĄ W KAŻDY 3 CZWARTEK MIESIĄCA W SALCE PARAFIALNEJ KOŚCIOŁA MARIACKIEGO PRZY ULICY DOMINIKAŃSKIEJ 1 W SŁUPSKU UWAGA