Zostań maltańczykiem

Jak zostać Maltańczykiem i Kadetem

Jeśli chcesz zostać członkiem Malty Służby Medycznej musisz:

 • uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy i zdać pozytywnie egzamin kończący ten kurs,
 • złożyć deklarację zawierającą między innymi oświadczenie, że jesteś praktykującym katolikiem,
 • mieć ukończone 16 lat.

Żeby dowiedzieć się więcej o naszych kursach lub zapisać się na kurs, wejdź w zakładkę: „Kursy Pierwszej Pomocy”.

A jeśli nie masz 16 lat, a zainteresowała Cię nasza praca i chcesz przez zabawę i ciekawe zajęcia nabywać umiejętność pomagania innym, zapraszamy Cię do Korpusu Kadetów.

Gdybyś chciał się zapisać lub po prostu wiedzieć więcej o zastępach kadetów, wejdź w zakładkę: „Korpus Kadetów”.

Przyjdź na nasze spotkanie!

Termin i miejsce spotkania umieszczane są na stronie głównej. W okresie powakacyjnym przynajmniej raz w miesiącu.

W sprawie spotkań poszczególnych grup kadetów skontaktuj się z odpowiednim opiekunem, a on na pewno powie Ci kiedy spotyka się jego grupa.

Kontakt

Centrum Wolontariatu Caritas i Malta Służba Medyczna

Historia

Centrum Wolontariatu Caritas w skrócie CWC powstało we wrześniu 2006 roku. Przez pierwszy rok swojej działalności istniało pod nazwą Myślenickie Centrum Wolontariatu. Zostało ono założone przez ks. Dr Leszka Harasza przy Parafialnym Zespole Caritas przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Przez ponad rok w Centrum pracowało ok. 60 wolontariuszy Na dzień dzisiejszy pracuje ich ok. 40. Są to wolontariusze w każdym wieku, wolontariat nie nakłada na nikogo żadnych barier wiekowych. Do wolontariatu należą ludzie, którzy chcą nieść pomoc w takich sprawach jak:

 • odwiedziny w domu
 • spacery
 • zakupy
 • sprzątanie
 • opieka nad dziećmi
 • opieka nad osobami starszymi
 • opieka nad osobami niepełnosprawnymi
 • korepetycje, pomoc w odrabianiu zadań
 • prace w ogrodzie, naprawy
 • rozmowa
 • a także wiele innych rzeczy

Wolontariat to ludzie pełni zapału, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, chcą, aby ktoś obok nie był samotny, pozostawiony sam sobie. Wolontariat zrzesza ludzi, którzy swój wolny czas nie chcą poświęcić na siedzeniu przed komputerem, czy telewizorem, na dyskotekach, ale chcą podzielić się swoją radością i sercem. Bo niewątpliwie pomoc drugiej osobie daje wielką radość i uczy radości nie tylko wolontariuszy, ale także osoby, którym pomagamy.

Od samego swojego początku Centrum Wolontariatu Caritas ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna.

Spotkania

Spotykamy się:

 • I piątek miesiąca – godz. 16.30 (Bractwo Żeglarskie Herbaciany Kliper)
 • II piątek miesiąca – godz. 16.30 (Betania)
 • IV piątek miesiąca – godz. 16.30 (Betania)

Uczestniczymy także w Mszy dla osób niepełnosprawnych w każdą I sobotę miesiąca o godz. 10.00 a potem w spotkaniu z Nimi w Betanii.

Na spotkaniach uczymy się jak najlepiej pomóc drugiej osobie. Uczymy się jak pomagać i rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością fizyczną czy intelektualną. Jak pomagać osobom starszym i chorym. Także uczymy się dzięki temu cierpliwości i poszanowania drugiej osoby. Na takich spotkaniach dzielimy się także własnymi doświadczeniami z koleżankami i kolegami, aby jak najlepiej i w jak najbardziej właściwy sposób pomagać innym. Część spotkań ma charakter formacyjny. Wtedy rozmawiamy na tematy związane z naszą wiarą i tym, co w Ewangelii skłania nas do pomagania innym.

Akcje (co robimy):

1. Zbiórka żywności nietrwałej w Wielką Sobotę

Akcja zaczyna się rano kolo godz. 9.00 i trwa do godzin wieczornych. Podczas tej akcji zbieramy żywność nietrwałą tzw. „Święconkę”, która osoby po święceniu wrzucą do specjalnie przygotowanych o tego celu koszy. Następnie żywność ta pakujemy i roznosimy osobą potrzebującym.

2. Odwiedziny chorych na oddziale opiekuńczym Szpitala w Myślenicach

Opieka nad osobą paliatywna

Przez parę miesięcy pomagaliśmy w opiece nad osoba w ciężkim stanie. Nasza pomoc polegała na przychodzeniu na noc, żeby Jej mama mogła się wyspać, a także w dzień, aby mogła zrobić podstawowe rzeczy w domu. Podczas tych spotkań nauczyliśmy się bardzo wiele wykonywaliśmy czynności, których nie wykonuje się, na co dzień. Oprócz tego Dana nauczyła bardzo wiele. Nauczyła cierpliwości, dawała ciepło i uśmiech nawet w tych najtrudniejszych dla Niej chwilach. Nie wiem, kto otrzymał więcej Ona naszej pomocy? Chyba jednak więcej otrzymali wolontariusze…

3. Chodzimy i opiekujemy się osobami niepełnosprawnymi

Wielu z nas chodzi do osób niepełnosprawnych. Pomaga w dotarciu do kościoła, a także rozmawia. Z niepełnosprawnymi spotykamy się tak ze w I-sze soboty miesiąca na wspólnej Mszy i w Betanii.

4. Chodzimy do osób starszych

Odwiedzamy osoby starsze, aby porozmawiać z nimi, poczytać książkę. Nieraz chodzimy na zakupy lub pomagamy w sprzątaniu. Także pomagamy w dojściu do kościoła.

5. Pomagamy w odrabianiu lekcji

Chodzimy do uczniów od podstawówki po liceum. Pomagamy w odrabianiu lekcji, tłumaczymy, gdy jest cos niezrozumiałe, pilnujemy by te osoby odrabiały zadania.

6. Chodzimy na Świetlice socjoterapeutyczną

Na świetlice chodzimy, aby pobawić sie z dzieciakami. Popilnować ich. Dotrzymać towarzystwa. Także by pomóc w nauce.

7. Pomagamy powodzianom

W 2009 roku zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla powodzian z Nysy. Uczestniczyliśmy też w pomocy niesionej powodzianom z Dobczyc w sierpniu 2009 roku.

Zanim jeszcze powstało Centrum

Jeszcze zanim powstało Centrum Wolontariatu Caritas – Malta Służba Medyczna niosła pomoc osobom potrzebującym na terenie powiatu myślenickiego i nie tylko. W 2007 roku organizowaliśmy zbiórki darów dla powodzian z Polski i Czech, razem z Fundacją Koliber i Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie zbieraliśmy artykuły szkolne i zabawki dla dzieci z Oddziału Onkologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach transportowaliśmy żywność dla najuboższych osób z gminy itd.

Kontakt

Komendant: Tomasz Wałęga
Email: myslenice@msm.org.pl
Telefon: +48 723-116-116

Zastępca Komendanta: Mateusz Styczeń
Email: mateusz.styczen0912@onet.pl
Telefon: +48 503-811-420

Sekretarz: Dawid Zięba
Email: kazmirz5mdh@gmail.com
Telefon: +48 500-360-568