Wzory pism

Wzory pism dla beneficjentów

Poniżej znajdują się wzory pism dla beneficjentów – prośby o zabezpieczenia medyczne, przedmedyczne lub pokazy pierwszej pomocy realizowane w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna o/Myślenice. Uzupełniona pisma należy przesyłać na adres email: myslenice@msm.org.pl

Pokaz pierwszej pomocy
Zabezpieczenie przedmedyczne
Zabezpieczenie medyczne (z karetką)

 

Wzory pism i dokumenty dla członków Stowarzyszenia

Deklarację członkostwa oraz kwestionariusz osobowy i dokument RODO należy przekazać w oryginale do Sekretarza Zarządu Oddziału.