Zarząd Oddziału

Naczelną władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, które decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Oddziału.

Na co dzień, pracami oddziału kieruje Zarząd w składzie:

  • Komendant Oddziału: Konrad Kapcia
    tel: 516 547 983
  • Z-ca Komendanta Oddziału: Jakub Marciszewski
  • SekretarzKinga Oprych
    e-mail: krakow.msm@gmail.com
  • SkarbnikKarolina Święch
    e-mail: skarbnik.krakow.msm@gmail.com