Kursy pierwszej pomocy

PIERWSZA POMOC

Za pierwszą pomoc uznaje się czynności podejmowane przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia, mające na celu ratowanie życia i zdrowia osoby poszkodowanej.

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc

Potocznie wiąże się pierwszą pomoc z wypadkiem drogowym. W istocie wypadki drogowe stanowią jedynie niewielką część ogólnej liczby wypadków, do których należą również takie zdarzenia, jak wypadki w domu, w pracy czy w szkole. Bardzo często zdarzają się również nagłe zachorowania (np. atak serca, udar mózgu, atak astmy).


Umięjętność udzielania pierwszej pomocy może okazać się przydatna nagle, w każdym miejscu i w każdej sytuacji

Z tego powodu organizujemy kursy pierwszej pomocy, po których uczestnicy potrafią w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i nieść pomoc poszkodowanym.

Najbliższe szkolenia organizowane przez nasz oddział odbędą się w terminach: najbliższe terminy zostaną podane później

Istnieje możliwość zorganizowania prywatnego kursu w danej placówce, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń

KURSY I SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Kraków od początku swojej działalności prowadzi kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich, którzy chcieliby się jej nauczyć. Program kursów jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Kursy prowadzone są przez instruktorów Malty Służby Medycznej – czynnych zawodowo ratowników medycznych. Zajęcia przeprowadzane są zarówno teoretycznie (przedstawienie algorytmów itp.), jak i praktycznie (ćwiczenia).

  • Kurs pierwszej pomocy 16-godzinny (kurs odpłatny)

Kurs trwa 16 godzin (najczęściej dwa dni – sobota i niedziela). Po zakończeniu kursu, zwykle po okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie przeprowadzany jest egzamin. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia uczestnika kursu do otrzymania dyplomu ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

TEMATYKA ZAJĘĆ (16 godzin lekcyjnych po 45 min):
1. Wprowadzenie do kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
(15 min)
2. Historia Stowarzyszenia (15 min)
3. Organizacja akcji ratunkowej (1 godz. 15 min)
4. Utrata przytomności (1 godz.)
5. Układ oddechowy i układ krążenia (15 min)
6. Zatrzymanie oddechu i reanimacja (1 godz. 45 min)
7. Wstrząs (30 min)
8. Urazy czaszkowo-mózgowe (30 min)
9. Przegrzanie i wychłodzenie organizmu (30 min)
10. Zaburzenia oddechu (30 min)
11. Astma (dychawica oskrzelowa) (30 min)
12. Zawał serca (30 min)
13. Apopleksja (udar mózgu) (15 min)
14. Porażenie prądem elektrycznym (30 min)
15. Krwotoki (1 godz. 30 min)
16. Urazy brzucha (30 min)
17. Opatrywanie ran (1 godz. 45 min)
18. Oparzenia (30 min.)
19. Odmrożenia (30 min.)
20. Zatrucia (30 min)
21. Złamania kości (1 godz.)
22. Wypadki drogowe (30 min)
23. Powtórzenie wiadomości (45 min)

Dla osób, które po kursie nie chcą uczestniczyć w egzaminie istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwie w kursie.

Uzyskanie dyplomu jest jednak wymagane od osób, które chciałyby po kursie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział Kraków.

  • Szkolenie z pierwszej pomocy 8-godzinne (szkolenie odpłatne)

Szkolenia są skróconą wersją kursu, skierowane są głównie do instytucji i grup zorganizowanych. Trwają 8 godzin (jeden dzień), a po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

KONTAKT

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się o terminie najbliższego kursu bądź uzyskać dodatkowe informacje nt. kursów bądź szkoleń, prosimy o kontakt:

 

Koordynator Szkoleń

Natalia Suder
e-mail: koordynator.szkolen@gmail.com