Działalność socjalna

O AKCJACH SOCJALNYCH

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Kraków regularnie przeprowadza akcje socjalne ,,CUKIER”, mające na celu propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, podczas których istnieje możliwość bezpłatnego pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Podczas takich akcji zbieramy dobrowolne datki, które następnie przeznaczamy na pomoc innym.

W 2013 roku pieniądze z działalności socjalnej zostały przeznaczone na mikołajowe paczki dla dzieci z krakowskich domów dziecka. Podopieczni otrzymali prezenty, o które wcześniej prosili w liście do Świętego Mikołaja. Dzięki hojności ofiarodawców udało nam się sprawić, że na twarzach dzieci pojawił się szeroki uśmiech :). W ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie w akcje świąteczną 13 grudnia 2013 r. na Gali Budowniczych Nadziei otrzymaliśmy statuetkę ,,Partner Nadziei 2013″.

 

 

KONTAKT

Koordynatorzy akcji socjalnych
Karolina Boroń, Marcin Kołata Dominika Leniartek
e-mail: akcje.socjalne@gmail.com