Stan magazynowy

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 27.04.2016 roku zamówienia
na wybór realizatora ŚDM 2016 proszę o przesłanie do dnia 13.05.2016 roku informacji dotyczącej
wykazu poniższego sprzętu wg określonego załącznika na adres: zg@msm.org.pl
Niniejsza informacja jest niezbędna do złożenia wymaganej przez Wojewodę oferty.(załaczniki wysłane na adresy @ oddziały.)