Identyfikatory

Przypominamy o konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do wydania identyfiktorów dla członków stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2016. Dane wraz z skanem zdjęć należy wysłać do Marka Radomskiego – Komendanta Oddziału Kraków.