Dużury w Biurze

Przypominamy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją stowarzyszenia,również zagadnieniami finansowymi oraz zgłoszenie kwestii problematycznych i wniosków podczas dyżurów członków ZG w biurze Stowarzyszenia. Prosimy o wcześniejsze ustalenie spotkania z Komendantem Głównym, Kwatermistrzem lub Skarbnikiem. Godziny otwarcia biura: poniedziałki (15:30-18:15) i piątki (15:30-18:15).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Program uroczystości pogrzebowych śp. kard. Franciszka Macharskiego

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/program-uroczystosci-pogrzebowych-sp-kard-franciszka-macharskiego

Pogrzeb kard. Franciszka Macharskiego odbędzie się w piątek o godzinie 11 w Katedrze na Wawelu. Jego ciało spocznie w wawelskiej krypcie biskupów krakowskich, która znajduje się pod konfesją św. Stanisława.

Informacja od  Mateusza Dzielskiego- Oddział Kraków:

Szukamy osób na zabezpieczenie uroczystości przeniesienia ciała kardynała Macharskiego z kościoła Franciszkanów w Krakowie na Wawel, która odbędzie się   (czwartek 04.08.2016).Zbiórka o godz. 16:00 pod kościołem Franciszkanów. Zgłoszenia do mnie w wiadomości na fb (imię nazwisko, wiek, oddział, funkcja med., tel. kontaktowy).

W piątek (05.08.2016) odbędzie się uroczysty pogrzeb księdza kardynała Franciszka Macharskiego, który dzisiaj rano odszedł do Domu Pana… Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11:00 w Katedrze Wawelskiej, przewodniczył jej będzie ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Kardynał Macharski przyczynił się do utworzenia Służby Maltańskiej w Polsce, jesteśmy zatem zobowiązani do uczestnictwa w jego ostatniej drodze.

Wspólnie z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym będziemy zabezpieczać medycznie uroczystości pogrzebowe. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym zabezpieczeniu prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres krakow.msm@gmail.com, w temacie wpisując ”Pogrzeb kardynała Macharskiego”, a w treści zamieszczając następujące informacje:
-imię i nazwisko
-wiek
-oddział MSM
-kwalifikacje medyczne (pierwsza pomoc/KPP/ratownik med./pielęgniarka/lekarz)
-tel. kontaktowy

Zbiórka w piątek, 05.08.2016 o godz. 6:45 pod Basztą Złodziejską na Wawelu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

ŚDM 2016 Kraków

W email do Komendantów została przesłana lista rzeczy które każdy z Was musi zabrać ze sobą na zabezpieczenie ŚDM Kraków 2016 i dodatkowo regulamin przebywania na naszym noclegu.

Naszą Bazą Noclegową jest:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, 30 – 638 Kraków

W poniedziałek 25.07.2016 r zapraszamy do szkoły od godz 8:00
o 10:00 odprawa.
o 11:00 odprawa dla ekip karetek ul. Łazarza.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Zebranie Komendantów

24 czerwca 2016 w Centrum Jana Pawła II odbyło się Zebranie Komendantów na którym poruszono tematy dotyczące wdrożenia nowych regulaminów oraz przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Kolejne zebranie przewidziena jest na dzień 15 lipca 2016 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Identyfikatory

Przypominamy o konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do wydania identyfiktorów dla członków stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2016. Dane wraz z skanem zdjęć należy wysłać do Marka Radomskiego – Komendanta Oddziału Kraków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Zapisy na zabezpieczenie medyczne Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Maltańczycy, Pielęgniarki, Ratownicy, Lekarze

Wielkimi krokami zbliża się jedno z największych wydarzeń w naszym kraju, jakim są Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenie to związane jest bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia, które ma służyć bliźniemu w duchu wiary katolickiej.

Nasze Stowarzyszenie będzie brało czynny udział w ŚDM w Krakowie. Ze względu na skalę wydarzenia, Malta nie będzie przyjmowała na siebie głównego ciężaru organizacyjnego zabezpieczenia medycznego, a jedynie będziemy stanowić jeden z filarów, jako organizacja podległa koordynatorom.

Informacje jakie do tej pory do Was docierały były często sprzeczne oraz niepełne, zdajemy sobie sprawę, iż wszystkie dostępne informacje powinny być przekazywane najszybciej. Chcielibyśmy przekazać Wam wszystkie informacje jakie posiadamy, oraz jak planujemy zorganizować to zabezpieczenie z naszej strony. Prosimy o śledzenie strony malta.med.pl/zg ponieważ chcemy regularnie przekazywać Wam najnowsze informacje i ustalenia dotyczące zabezpieczenia medycznego ŚDM.

Malta Służba Medyczna zgłosiła gotowość do Wojewody oddając do dyspozycji w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 w Krakowie dostępne siły oraz środki, na podstawie informacji uzyskanych od Komendantów Oddziałów do dnia 7 maja 2016 r. tj. 30 patroli a w każdym 1 KPP oraz 3 PPP

Aby móc planować potrzebujemy przede wszystkim informacji zwrotnej od Was drodzy Maltańczycy, czy podejmiecie się wyzwania i wszyscy wspólnie poświęcimy te kilka dni z naszego życia w służbie bliźniemu?
Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie formularza  w celu zadeklarowania uczestnictwa w zabezpieczeniu ŚDM w 2016. Jest to pilne ponieważ musimy złożyć w naszym i waszym imieniu pisemne zobowiązanie udziału w zabezpieczeniu przed Wojewodą Małopolski.

Zdajemy sobie sprawę, że bez szczegółów ze strony naszej oraz organizatorów trudno Wam podjąć decyzję o uczestnictwie, dlatego na ten moment chcieliśmy przedstawić to co wiemy.

  1. Uroczystości odbywać się będą w różnych miejscach Krakowa i okolic, jednak wszędzie być nie możemy. Chcielibyśmy uczestniczyć w zabezpieczeniu pielgrzymów w Łagiewnikach, uroczystości na krakowskich Błoniach, a także głównego spotkania z Ojcem Świętym w miejscowości Brzegi.
  2. Posiłki zostaną zapewnione przez Stowarzyszenie.
  3. Zdajemy sobie sprawę z trudności komunikacyjnych, dlatego dojazd do miejsca zabezpieczenia zostanie przez nas zapewniony. Forma dojazdu zostanie ustalona w późniejszym terminie.
  4. Patrole wg wytycznych wojewody mają liczyć cztery osoby w tym co najmniej jednego ratownika KPP, punkt stały ma składać się z dwóch ratowników kpp, lub pielęgniarki lub ratownika medycznego. Aby móc wystawić 2 Namioty medyczne potrzebujemy 30 osób służb medycznych.
  5. Na prośbę Komendanta Głównego w Oddziałach powinny być przeprowadzone doszkalania za których organizację odpowiadają koordynatorzy szkoleń w oddziale. Niektóre oddziały takie szkolenia przeprowadziły za co dziękujemy.
  6. Trwają ustalenia z Zespołem Szkół im. Kawalerów Maltańskich w Krakowie, która została nam przydzielona do dyspozycji . W niej będziemy mieć zapewniony nocleg.
  7. Staramy się przekazywać Wam poprzez Komendantów i członków zarządu najważniejsze informacje. W związku z powyższym powstała „Baza Dokumentów Malty,” gdzie umieszczane są wszelkie pisma, uchwały regulaminy itd. Nie wszystkie informacje możemy publikować na stronie internetowej ze względu na bezpieczeństwo uroczystości. W związku z powyższym prosimy o wykazanie cierpliwości a członków zarządów oddziałów o szczegółowe przekazywanie informacji członkom oddziałów.
  8. Będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze pytania w miarę możliwości.
  9. Chcielibyśmy, aby zapisy na udział w zabezpieczeniu były wiążące i każdy z Was kto wyrazi chęć uczestnictwa dotrzymał tego zobowiązania. Zawsze było tak, iż każdy z nas brał odpowiedzialność za swoje decyzje. Dlatego też, liczymy na Wasze poważne podejście do sprawy.
  10. Zapisy trwają do 21.05.2016 r.

 

FORMULARZ

Prosimy, aby każdy z zainteresowanych wypełnił formularz dostępny pod adresem:

http://goo.gl/forms/RyAgGp01bC

Zawiera on podstawowe informacje dotyczące Was, Waszego stażu w Malcie, doświadczenia, umiejętności, danych do kontaktu a także znajomości języków obcych. Ostatniego punktu nie musicie się obawiać! Jest to orientacyjna informacja, która może się przydać, jednak nie będzie kryterium przy przydzielaniu patrolów. Wpiszcie prawdziwą informację na temat tego jakimi językami władacie, nawet w stopniu podstawowym.

Ponadto prosimy o zaznaczenie miejsca w którym chcielibyście uczestniczyć w zabezpieczeniu medycznym. Jednak zastrzegamy, iż może to ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. Nie gwarantujemy, że zostaniecie tam przydzieleni. Jednakże przy koordynacji patroli chcielibyśmy uwzględnić Wasze zdanie oraz preferencje.

Konieczne jest również dosłanie: skanów uprawnień Ratowników KPP( jeśli robiliście je poza Maltą Służbą Medyczną), oraz w przypadku ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy uprawnień zawodowych. Wojewoda obliguje nas do posiadania powyższych dokumentów. Dlatego tez zapisując się na akcję uprzejmie proszę o wykonanie skanów lub zdjęć dokumentów i wysłanie na adres: sekretarz@msm.org.pl z dopiskiem ŚDM 2016 – uprawnienia.

Liczymy, iż każdy rozważy w sercu dlaczego jest Maltańczykiem i zastanowi się, czy tak duże, katolickie wydarzenie, spotkanie z Ojcem Świętym nie jest właśnie miejscem, w którym pokażemy solidarnie kim są Maltańczycy. Dotychczasowe spotkania z Ojcem Świętym czy inne duże wydarzenia o skali krajowej i międzynarodowej były przez nas zabezpieczane z olbrzymim sukcesem.
Pokażmy że stać nas na więcej.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zarząd Główny

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Stan magazynowy

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 27.04.2016 roku zamówienia
na wybór realizatora ŚDM 2016 proszę o przesłanie do dnia 13.05.2016 roku informacji dotyczącej
wykazu poniższego sprzętu wg określonego załącznika na adres: zg@msm.org.pl
Niniejsza informacja jest niezbędna do złożenia wymaganej przez Wojewodę oferty.(załaczniki wysłane na adresy @ oddziały.)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii